Domů Nejčtenější

Nejčtenější

Větší než malé množství

Od srpna 2013 vyhodnocují české soudy samy, jaké je „větší než malé množství“ omamných a psychotropních látek, které zakládá trestnost jejich držení, jelikož Ústavní...

Informovaný souhlas pacienta

Nový občanský zákoník 2014 zasahuje do mnohých právních odvětví, oblast zdravotnického práva nevyjímaje. Dostává se tak do pomyslného souboje se zákonem o zdravotních službách a...

Odpovědnost lektora kroužku za dítě v občanském právu

S volnočasovými aktivitami určených dětem se v posledních letech roztrhl pytel. Kromě klasických kroužků jako jsou například keramika či míčové hry mohou rodiče své ratolesti posílat...

Co znamená pojem – Cena zvláštní obliby?

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zavádí od 1. ledna 2014 do českého civilního práva institut tzv. ceny zvláštní obliby (latinsky pretium affectionis), přičemž je...

Na co si dát pozor při exekuci dlužníka v insolvenci

Mezi laickou veřejností, zejména pak mezi dlužníky, je již dostatečně známo, že po dobu insolvenčního řízení lze exekuci nařídit, nelze ji však provést. Dochází...

Možnosti jak nabýt vlastnické právo od neoprávněného

Jak vypadá úprava nabývání vlastnictví od roku 2014? Je vůbec možné nabýt vlastnické právo k věci od někoho, kdo jejím vlastníkem není? Kdy musíme...

Náhrada škody způsobené zvířetem

Jedna z nejdůležitějších novinek v novém zákoníku je, že zvíře už nebude věc. Zvíře je nyní v právu živý tvor nadaný smysly, který má zvláštní význam a...

Pořízení pro případ smrti podle NOZ – závěť, dědická smlouva, dovětek

Závěť podle nového občanského zákoníku. Od 1.1.2014 mají lidé v České republice mnohem širší výběr, jakým způsobem mohou ovlivnit osud vlastního majetku po své smrti. Každému,...

Bloková pokuta a blokové řízení

V případě, že jste řidičem, je celkem pravděpodobné, že Vás někdy za život zastaví policista. Problém nastává tehdy, pokud se nejedná o běžnou kontrolu, ale...

Rozvod manželství v novém občanském zákoníku

Louis de Boissy jednou řekl, že jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod.  Jak je upraven rozvod v novém občanském zákoníku?...

Nově lze uzavřít smlouvu o nápomoci

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. rozlišoval situace, kdy fyzická osoba nebyla schopná právně jednat buď vůbec, nebo pouze v některých případech. Mimo právní úpravu se...

Nový občanský zákoník zavádí právo stavby

Jak vzniká právo stavby? Co je vůbec jeho obsahem. Víte, že právo stavby je pouze dočasné? Jak se může právo stavby v průběhu jeho...

Sousedská práva aneb kdy je jablko na větvi čnící od souseda Vaše?

Čí je jablko visící na větvi sousedova stromu? A co se s jablkem stane, když spadne? Kdy Vám může soused ostříhat porosty bez Vašeho...

Zvíře není věc

Veřejnosti utkvěla v paměti jedna změna zákona od ledna 2014 - a to, že zvíře přestává být věcí. Jak to je ve skutečnosti se zvířetem...

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Nový občanský zákoník je sice dle autorů zákoníkem moderním, přesto vrací do českého právního řádu mnoho institutů, které zde (a většinou dobře) fungovaly ještě...