Prodali jste byt, dům či pozemek nebo teprve čekáte na správného kupce? Víte, kdo platí daň z prodeje nemovitosti v roce 2022? Jaká je její výše a kdy se odvést nemusí? Vždy se hodí mít v daních jasno. Je převod nemovitostí zatížen daní v České republice a jak nejlépe zařídit přepis a vklad do katastru nemovitostí, abyste na tom ušetřili co nejvíce?

Převod nemovitostí a daně

Daňová problematika se každý rok mění, proto byste vždy měli zkontrolovat, zda máte aktuální informace. V České republice jsme během posledních let byli svědky rušení daní i zavádění zcela nových daní.

  • Daň z převodu nemovitosti
  • Daň z nabytí nemovitosti
  • Daň z prodeje nemovitosti
  • Daň z nemovitých věcí

Právě v tématu převodu nemovitosti a daní z převodu, nabytí, z prodeje panují dodnes nejasné informace. Pozor, na internetu můžete najít neaktuální informace.

Daň z převodu nemovitosti

Možná jste slyšeli o dani z převodu nemovitosti. Tuto daň hradil prodávající. Daň z převodu nemovitosti byla zrušena v roce 2014.

Daň z nabytí nemovitosti

Vznikla daň z nabytí nemovitosti, kterou hradil kupující. Kromě peněz na koupi si musel vyhradit další 4 % z kupní ceny, jež odvedl státu. Musel při tom podávat zvláštní daňové přiznání.

V roce 2020 byla daň z nabytí nemovitosti zrušena. Nemuseli ji proto platit kupci, kteří provedli vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od prosince 2019.

Daň z prodeje nemovitosti

Nadále (i v roce 2022) existuje daň z prodeje nemovitosti, kterou hradí prodávající. Jde totiž o jeho příjem. Proto nehledejte zvláštní formulář na daň z prodeje nemovitosti. Svůj zisk budete uvádět v rámci přiznání k dani z příjmů.

Daň z nemovitých věcí

Pro úplnost dodejme, že existuje i daň z nemovitých věcí, kterou vždy platí aktuální majitel. Daň z nemovitých věcí platí vlastníci nemovitostí (byt, dům, pozemek,…) každý rok. Existuje na to příslušný formulář: Přiznání k dani z nemovitých věcí.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je poplatník povinen podat daňové přiznání u příslušného správce daně z nemovitých věcí do 31. ledna zdaňovacího období.

Vyhledání koeficientů pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a průměrné ceny pozemků zemědělské půdy na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR.

A pokud jste developeři, musíte při prodeji často odvést také DPH.

Kdy se platí daň z prodeje nemovitosti?

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti se hradí, pokud měl prodávající při prodeji nějaký zisk. Do daňového přiznání k dani z příjmů tedy uvede jako příjem kupní cenu, za kterou nemovitost prodal, a jako výdaj částku, za kterou nemovitost pořídil. Pokud nemovitost získal darem či děděním, bude pořizovací cena zjištěná znalcem či částka uvedená v rozhodnutí o dědictví.

Daň z prodeje nemovitosti činí 15 % ze zisku, tedy z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pokud prodávající zisku nedosáhl, daň odvádět nebude.

Jak neplatit daň z prodeje nemovitosti

Jestliže je prodávající právnická osoba, nebo pokud nemovitost figurovala v obchodním majetku podnikatele, bude mít prodávající povinnost zaplatit daň z prodeje nemovitosti vždy. Pro ostatní fyzické osoby existuje několik výjimek, kdy jsou z odvodu daně osvobozeny.

Časový test

Novinkou od roku 2021 je prodloužení tzv. časového testu. Prodávající, kteří nabyli nemovitost před 1. lednem 2021, nebudou muset daň odvádět, pokud mezi okamžikem nabytí a prodejem uplyne alespoň 5 let. Pro nemovitosti nabyté od 1. ledna 2021 pak platí desetiletá lhůta.

Aktuálně tedy v roce 2022 platí, že pokud hledáte cestu, jak neplatit daň z prodeje nemovitosti, musíte držet nemovitost minimálně 10 let.

To znamená, že kupujete-li nyní byt jako spekulaci, budete muset počkat deset let, než budete od daně osvobozeni. Byt, který jste pořídili v roce 2020, postačí držet roků pět.

U nemovitostí, které jste nabyli děděním, se započítává doba, po kterou držel nemovitost zůstavitel. Pokud jste tedy právě zdědili dům po babičce, ve kterém žila 20 let, nemusíte s jeho prodejem otálet. Podmínkou je dědění od příbuzného v přímé linii. Dědíte-li po tetě, nebude se její doba držby započítávat.

Předchozí bydlení v nemovitosti

Od daně je prodávající osvobozen také v případě, že bezprostředně dva roky před prodejem v nemovitosti bydlel. Je-li nemovitost součástí společného jmění manželů, postačí bydliště jednoho z nich.

Prodávající nemusí mít na adrese hlášeno trvalé bydliště, ačkoliv pak má před finančním úřadem ulehčenou situaci. V opačném případě musí prokázat, že nemovitost skutečně dva roky obýval (např. že mu zde chodily dopisy, že platil za energie, internet apod.).

Využití prostředků do vlastního bydlení

Prodávající je osvobozen také, pokud v dané nemovitosti bydlel sice méně než dva roky, ale peníze za prodej použil k uspokojení vlastní bytové potřeby. Pokud si tedy za ni koupil nový byt, provedl rekonstrukci na svém domě, koupil si parcelu, na které plánuje stavět apod.

Podmínkou je využití celé částky z prodeje do jednoho roku od obdržení kupní ceny a zároveň skutečnost, že před prodejem v nemovitosti bydlel.

Osvobození při prodeji družstevního bytu

U převodů družstevního podílu na byt dojde k osvobození při splnění časového testu, stejně jako u nemovitostí v osobním vlastnictví. Podmínku předchozího bydlení uplatnit nelze.

Osvobozeny jsou také prodeje, kdy dojde k využití prostředků k uspokojení vlastní bytové potřeby. Na rozdíl od bytů v osobním vlastnictví, v družstevním bytě nemusel prodávající před prodejem bydlet.

Jak snížit daň z prodeje nemovitosti

Existují cesty, jak snížit daňovou zátěž u prodeje nemovitostí. Daň z prodeje se stavuje na základě rozdílu ceny nákupní a prodejní. Výše daně lze tedy snížit náklady, které doložíte. Může se jednat o poplatky, který byly vynaloženy v souvislosti s prodejem nemovitosti (např. drobné opravy, úklid, vyklizení) anebo také provize realitního makléře lze považovat za náklady.

4.8/5 - hodnocení čtenářů