Oddlužení – kalkulátor splátek

Pro ty z Vás, kteří se pomalu poohlíží po možnostech, jak se vyhnout nesnesitelné finanční tísni a bankrotu, zatímco jim věřitelé klepou na dveře, jsme přichystali Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře. Postup výpočtu je stanoven právními předpisy, my jsme jen tyto informace přeprogramovali pro Vás do pohodlného kalkulátoru, který by Vám měl nastínit, zdali je pro Vás oddlužení možným východiskem.

/–html

Čistá mzda (měsíční)
Manžel

Vyživované osoby (např. děti)
Přbližná výše dluhu
Měsíční splátka pro oddlužení
Mzda k výplatě 0
Celková výše splátek pro oddlužení za 5 let 0
Dosahují splatky 30 % dluhu?

Tento kalukulátor splátek má pouze informativní charakter pro slouží jako první pomoc pro dlužníky, kteří uvažují o tom, že podají k soudu návrh pro povolení oddlužení. Je třeba vždy k výsledku započítat odměnu insolvenčního správce v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře, která může činit 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc při plnění.

Výsledky záskané využitím kalkulátoru nemohou nahradit konzultaci postupu řešení Vašeho problému s odborníky. Proč? Víte, že o tom, zdali se oddlužení bude řešit plněním splátkového kalendáře, či zpeněžení majetkové podstaty rozhodují věřitelé? Víte, že ona hranice 30% je sice zákonná, ale tzv. podpůrně a opět bude záležet na domluvě? Otázek, které kalulátor nezodpovídá je příliš mnoho, abyste je riskovali bez odborné pomoci. Kalkulátor má pouze nastínit Vaši situaci a učinit malý obrázek, v jaké pozici se dnes nacházíte.