Vzor: Plná moc

Plná moc uděluje oprávnění zastupovat a jednat pověřenou osobu v určitém rozsahu a v určitém období, tak jak ji udělí zmocnitel. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor plné moci

Aktuální pro rok 2023

Vzorový dokument plné moci je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor plné moci si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak vzor plné moci vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor plné moci s bonusy

 • Vzorový dokument plné moci k doplnění
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit plnou moc
 • BONUS: Nejčastější otázky a odpovědi

Původní cena: 249 Kč

Aktuální cena: 199 Kč

Co získáte

Vzor plné moci

Plná moc uděluje oprávnění zastupovat a jednat pověřenou osobu v určitém rozsahu a v určitém období, tak jak ji udělí zmocnitel. Obvyklé je např. zastoupení společnosti na základě plné moci, plná moc udělená advokátovi při zastupování v řízení, plná moc udělená za účelem vyzvedávání zásilek na poště atd. Náš zpracovaný vzor je stručný a jasný.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů v plné moci, které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná úprava plné moci

Vzor plné moci můžete specifikovat pouze k určitému právnímu jednání. V samostatném dokumentu jsme připravili nejčastější případy, pro které můžete plnou moc vymezit.

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do vzoru smlouvy.

Nejčastější otázky a odpovědi

Sepsali jsme pro vás také nejčastější otázky a odpovědi, které vám pomohou s vyplňováním vzoru plné moci.

 • Kde nelze použít plnou moc
 • Jak má správně vypadat plná moc
 • Kdy je potřeba ověřený podpis na plné moci
 • Jaký je rozdíl mezi generální plnou mocí a speciální plnou mocí
 • Jak zaniká plná moc
 • Plná moc v praxi při přebírání poštovních zásilek

Snadno upravitelný vzor

Vzor plné moci je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Smlouva od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Smlouva od advokáta
od 3500 Kč

Konzultace a příprava smlouvy na míru od advokáta by klienta vyšla na 3500 - 7500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi a postupným dopracováním smlouvy k finální spokojenosti klienta.

 • Smouva na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor smlouvy + bonusy
za 199 Kč

Plná moc uděluje oprávnění zastupovat a jednat pověřenou osobu v určitém rozsahu a v určitém období, tak jak ji udělí zmocnitel. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend