Vzor: Plná moc

Plná moc uděluje oprávnění zastupovat a jednat pověřenou osobu v určitém rozsahu a v určitém období, tak jak ji udělí zmocnitel. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor plné moci

Aktuální pro rok 2024

Vzorový dokument plné moci je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor plné moci si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak vzor plné moci vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor plné moci s bonusy

 • Vzorový dokument plné moci k doplnění
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit plnou moc

Původní cena: 249 Kč

Aktuální cena: 199 Kč

Co získáte

Vzor plné moci

Plná moc uděluje oprávnění zastupovat a jednat pověřenou osobu v určitém rozsahu a v určitém období, tak jak ji udělí zmocnitel. Obvyklé je např. zastoupení společnosti na základě plné moci, plná moc udělená advokátovi při zastupování v řízení, plná moc udělená za účelem vyzvedávání zásilek na poště atd. Náš zpracovaný vzor je stručný a jasný.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů v plné moci, které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná úprava plné moci

Vzor plné moci můžete specifikovat pouze k určitému právnímu jednání. V samostatném dokumentu jsme připravili nejčastější případy, pro které můžete plnou moc vymezit.

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do vzoru smlouvy.

Snadno upravitelný vzor

Vzor plné moci je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Smlouva od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Plná moc od advokáta
od 2500 Kč

Plná moc na míru od advokáta by klienta vyšla přibližně na 2500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi a postupným dopracováním právního dokumentu k finální spokojenosti klienta.

 • Plná moc na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor plné moci
za 199 Kč

Plná moc uděluje oprávnění zastupovat a jednat pověřenou osobu v určitém rozsahu a v určitém období, tak jak ji udělí zmocnitel. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor plné moci je připravený dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend