Vzory darovací smlouvy

Automobil

Varianta vzoru darovací smlouvy předpřipravená pro darování automobilu.

Finanční hotovost

Vzor darovací smlouvy připraven pro darování peněz, finanční hotovosti.

Nemovitost

2x vzor smlouvy předpřipravený pro darování bytu anebo domu s pozemkem.

Send this to a friend