Výživné

**Připravili jsme pro Vás vybraná rozhodnutí soudní praxe z oblasti rodinného práva**: vyživovací povinnost k dítěti. Zákon a právo v něm stanovené nemůže vysvětlovat každý individuání případ zvlášť, proto je věcí soudů rozhodnout v oblastech, které zákon pouze lehce nastínil.

*Víte, že* vyživovací povinnost rodičů k dítěti se neobnovuje, pakliže je dítě přijato na vysokou školu až po čtyřech letech od ukončení středoškolského vzdělání?

*Víte, že* otázka posouzení návrhu na určení výživného pro nezletilé děti je věcí volné úvahy soudu?

Další praktické rady a zajímavosti se dočtete v celém článku, který je dostupný “zde”:/rozhodnuti-soudu/vyzivovaci-povinnost-k-diteti

Výživné
3.7 (73.33%) 3 hlas[ů]