Vypořádání manželů | smluvený nesporný rozvod

Tzv. smluvený rozvod, dle §24a má pro manžely řadu výhod, na druhou stranu jsou povinni respektovat určitá pravidla, od kterých se nelze odchýlit. Pro smluvený rozvod musíte naplnit 3 zákonem definované skutečnosti a zároveň dodat písemnosti upravující vaše práva a povinnosti pro dobu po rozvodu. Nejvýznamnější z nich je patrně dohoda o majetkových záležitostech a otázce bydlení s úředně ověřenými podpisy. Nepředbíhejme však a začněme přehledně od začátku.

“Pokračujte na celý článek o Vypořádání manželů smluveného rozvodu.”:/clanky/vyporadani-manzelu-smluveny-nesporny-rozvod

Vypořádání manželů | smluvený nesporný rozvod
Jak se Vám líbil článek?