Domů Tagy Nový občanský zákoník

štítek: nový občanský zákoník

Existuje ještě záruka za zboží, aneb jaká jsou práva z vadného...

Článek se zabývá situací, kdy se snažíme uplatnit svoje práva na bezvadné zboží a vystupujeme v pozici spotřebitele. Spotřebitel je zákonem brán jako slabší smluvní...

Právní režim zatoulaného psa

Zvíře již přes jedenáct měsíců není věc v právním slova smyslu. Co to v praxi znamená pro majitele a nálezce zatoulaných psů? Před časem se v médiích objevila...

Rodinná domácnost nahrazuje společnou domácnost

Rodinná domácnost představuje pojem, který zavedl Nový občanský zákoník a nahrazuje dosavadní označení „společná domácnost“. V NOZ ho najdeme v díle o povinnostech a právech manželů, konkrétně...

Rekodifikace a Vaše banka: další zajišťovací instituty

Ačkoliv již většina z nás alespoň okrajově zaznamenala, že od 1. 1. 2014 zakusil český právní řád notné změny především v rovině soukromého práva způsobené účinností...

Svěřenský fond

Svěřenský fond je nový instrument, který byl zařazen do nového občanského zákoníku do části pojednávající o absolutních majetkových právech. První ustanovení pojednávající o svěřenském...

Rekodifikace a Vaše banka: zástavní právo k movitým a nemovitým věcem,...

Ačkoliv již většina z nás alespoň okrajově zaznamenala, že od 1. 1. 2014 zakusil český právní řád notné změny především v rovině soukromého práva způsobené účinností...