Domů Tagy Darování

štítek: darování

Darování před smrtí nebo dědické řízení?

Praxí zjišťujeme časté dotazy na téma, zdali je vhodnější darování smrtí či pozůstalost nechat takzvaně projít dědickým řízením. Vzhledem k obecnosti dotazu nelze na tuto otázku...

Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr a pacht

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) nám ve své části čtvrté hlavě II. díle 2. upravuje tzv. smlouvy o přenechání věci...

Darování a nový občanský zákoník

S novým občanským zákoníkem doznává změn i hojně využívaný občanskoprávní institut, a sice darování. Pojďme se podívat, co nám přinese nová úprava, která je mnohem...

Darovací smlouva a vrácení daru

Může dárce požadovat svůj dar zpět, a pokud ano, za jakých podmínek? K čemu vás zavazuje darovací smlouva? Příklady z praxe, které řeší darování, vracení darů, hrubé porušení dobrých mravů i finanční kompenzaci.

Vrácení daru od obdarovaného

==Vrácení daru od obdarovaného **Právní dotaz** *Dobrý den, dovoluji si vás požádat o radu. Kvůli dlouhodobým neshodám,jsem se odstěhovala od rodičů a žiji nyní sama. Před 2lety...