Seznam advokátů a advokátních kanceláří

Mgr. Martina Szwarcová, advokátka

Podrobný popis AK:

Mgr. Martina Szwarcová působí jako samostatná advokátka a poskytuje služby v oblasti práva českého a evropského.

Právní služby

Rodinné právo i s mezinárodním prvkem

  • Rozvody (sporné i nesporné (dohodou))
  • Majetkové vypořádání manželů
  • Zúžení, rozšíření, změny společného jmění manželů
  • Úprava poměrů k dětem pro dobu do a po rozvodu manželství (výživné, výchova, styk s nezletilými)
  • Mezinárodní únosy dětí, řízení o navrácení dítěte do země původu
  • Zastupování před soudy
  • Předběžná opatření
  • Opatření proti domácímu násilí

Občanské a obchodní právo

Právo nemovitostí – nákup, prodej, směna bytů, domů, pozemků, převod družstevního podílu, rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, kupní, směnné, úschovní smlouvy, smlouvy o výstavbě, zastupování v řízeních před katastrem nemovitostí, zastoupení při komunikaci s financující bankou, revize úvěrových a zástavních smluv, vypořádání spoluvlastnictví, bytové právo, právní vztahy SVJ (společenství vlastníků jednotek), zastupování při jednání s protistranou, ukončení smluvních vztahů, výpověď, odstoupení od smlouvy, zastupování před soudy a jinými orgány státní správy a samosprávy.

Závazkové vztahy – smlouva kupní, nájemní, zástavní, o dílo, o zprostředkování, půjčka, výpůjčka, zápůjčka, smlouva o smlouvě budoucí, ve prospěch třetí osoby, uzavírání všech typů pojmenovaných i nepojmenovaných smluv, příprava, úprava a revize smluv, smluvní odpovědnost, posouzení platnosti smluv, soudní i mimosoudní urovnání sporů ze smluv vzniklých.

Bezdůvodné obohacení a náhrada škody – právní nároky z titulu bezdůvodného obohacení, majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za někoho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

Právo obchodních korporací a družstev – zakládání, změna, zrušení, likvidace všech druhů obchodních korporací a družstev, konání valných hromad, zastupování na valných hromadách, zastupování v řízeních před veřejnými rejstříky (zejména obchodní rejstřík), převody obchodních podílů, smlouvy o výkonu funkce.

Vymáhání pohledávek – předžalobní výzva, žaloba, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz, zastupování při mimosoudním i soudním řízení, návrh na provedení exekuce, zastupování v exekučním řízení.

Správa majetku – svěřenský fond

Komplexní právní poradenství v oblasti využití svěřenských fondů pro správu rodinného či firemního majetku. Sepis dokumentů pro založení soukromého či veřejnoprávního svěřenského fondu, nastavení práv a povinností zakladatele, svěřenského správce, obmyšleného, určení pravidel správy, povinnosti správce vůči obmyšlenému, povinnosti správce a obmyšleného vůči třetím osobám, odpovědnost při překročení správy, společná správa, skončení správy, vymáhání nároků obmyšleného či jiných oprávněných osob, úprava dohledu nad svěřenskou správou,

Právní pomoc expatům

Pomoc při vyřízení žádostí o víza, pobyty, živnostenských oprávnění, pracovní povolení, zelené karty, zastupování v řízeních s orgány státní správy i samosprávy, pomoc při vyřízení dokumentace potřebné pro mezinárodní manželství, uznávání manželství uzavřených v cizině.

Kontaktní informace
IČ: 71446231
Ev.č. ČAK: 13311
Adresa:
Zlatnická 1124/7, Praha 1, Praha 110 00
Telefon: 776 105 670
Otevírací doba:
Po 08:30 - 17:30
Út 08:30 - 16:30
St 08:30 - 16:30
Čt 08:30 - 17:30
08:30 - 16:30
So Zavřeno
Ne Zavřeno