Seznam advokátů a advokátních kanceláří

Mgr. Denisa Cízlová, advokát

Podrobný popis AK:

Advokátní kancelář Mgr. Denisy Cízlové, sídlící v centru Prahy, nabízí svým klientům právní služby ze všech oblastí práva České republiky.

Zaměřuje se zejména na oblast práva trestního (jak z pozice poškozeného – oběti trestného činu tak z pozice „pachatele“ trestné činnosti…) a dále na oblast práva rodinného (určení otcovství, úprava poměrů nezletilých dětí, výživné na zletilé i nezletilé děti, rozvod manželství, vypořádání majetku…).

Advokátní kancelář přistupuje ke každému klientovi individuálně s ohledem na jeho osobní potřeby a požadavky.

Práce pro klienta spočívá nejen v plném osobním nasazení, ale je zaručena preciznost, efektivnost a vysoká odborná úroveň v řešení jednotlivých případů.

Advokátní kancelář zaručuje diskrétnost, spolehlivost, zachování mlčenlivosti a profesionální vystupování na vysoké úrovni.

Vzhledem ke komplexnosti v řešení jednotlivých případů je práce pro naše klienty dlouhodobá, stálá a většina klientů vyhledává právní pomoc v naší advokátní kanceláři opakovaně.

Kontaktní informace
IČ: 06694250
Ev.č. ČAK: 17919
Adresa:
Vinohradská 343/6, Praha 120 00
Telefon: +420 777 228 557