Seznam advokátů a advokátních kanceláří

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátka

Podrobný popis AK:

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátní kancelář nabízí právní služby v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, práva na ochranu osobnosti, spotřebitelského práva, cizineckého práva a souvisejících právních oblastech. Naše služby zahrnují právní poradenství včetně zpracování právních rozborů a rešerší, zastupování klientů před soudy a jinými orgány, přípravu a revizi smluvní, korporátní a procesní dokumentace a další doplňkové služby.

Podívat se můžete také na blogové články s doporučenými postupy:

Právní služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce. JUDr. Dominika Frejtichová, advokátní kancelář poskytuje právní služby českým i zahraničním fyzickým osobám a podnikatelům.

Klademe důraz na včasnost, kvalitu a spolehlivost poskytovaných právních služeb.

Advokátní kancelář spolupracuje s řadou externích poradců z oblasti daní a účetnictví, auditu, znaleckých a překladatelských služeb, notářských a exekutorských služeb a insolvencí.

Prosím zadejte právní dotaz

Advokát Vám po odeslání Vašeho dotazu může zaslat e-mail s návrhem možností právního řešení včetně cenové nabídky. Nejedná se o právní poradenství zdarma.

Zde můžete vložit související přílohy

Vaše jméno a příjmení

Váš e-mail

Váš telefon

Z jakého města jste?

Pečlivě si prosím překontrolujte kontaktní údaje.

Kontaktní informace
IČ: 06447066
Ev.č. ČAK: 17746
Adresa:
Blanická 922/25, Praha 12000
Telefon: +420602363570