Rozhodnutí soudů

Stránka věnovaná soudním rozhodnutím (judikátům), které mají zásadní význam pro náš právní řád. Pro nejednoznačnost mnohých právních ustanovení je potřeba konkretizace soudními výroky.

==“Správní oblast a Vaše práva na poli jednání s úředníky“:/rozhodnuti-soudu/spravni-oblast
V této části soudních rozhodnutí jsme se zaměřili na **rozsudky týkající se správní oblasti, resp. oblasti, která začíná na úrovni úřadování**. Každodenně se stýkáme s úředníky a jsme nuceni se určitým způsobem vypořádat s alarmujícími problémy. Následující hlavní výňatky ze soudních rozhodnutí by vám mohli pomoci.

==“Vyživovací povinnost a Výživné“:/rozhodnuti-soudu/vyzivovaci-povinnost-k-diteti
Připravili jsme pro Vás vybraná rozhodnutí soudní praxe z oblasti rodinného práva. Výživné nezletilých a zletilých dětí je velmi diskutovaným tématem, podívejte se blíže, jaká je rozhodovací praxe českých soudů a posuďte, zdali jsou tyto případy aplikovatelné pro Vaše případné právní problémy.

==“Právní věty judikátů v oblasti nemovitostí“:/rozhodnuti-soudu/judikaty-nemovitosti
Soubor nejdůležitějších právní rozhodnutí v oblasti nemovitostí. Judikáty, které změnily praxi. Výňatky ze soudních rozhodnutí, která stojí za přečtení. Vyhněte se nejčastějším chybám v právně-aplikační praxi kolem nemovitostí.

==“Právo na výměnu věci | (RC) Cpj 40/82″:/rozhodnuti-soudu/pravo-na-vymenu-veci
Soudní rozhodnutí již z roku 1982 ustanovila základní pravidla pro uplatnění práva na výměnu věci podle občanského zákoníku. Kdy má spotřebitel právo na výměnu věci? Co je to odstranitelná a neodstranitelná vada?

==“Vaše právo na odstranění vady | (RC) Cpj 39/88″:/rozhodnuti-soudu/pravo-na-odstraneni-vady
Další silný argument pro spotřebitele, kteří požádali o opravu zakoupené věci (s odstranitelnou vadou). Přestože se jedná o poměrně staré judikáty, soudy se stále drží rozhodovací praxe.