Práva spotřebitele: ADR

.=

==Práva spotřebitele

Při nakupování v kamenných či virtuálních obchodech jsme ve většině případů spotřebitele, které zákon chrání více než ostatní právní subjekty. **Jako spotřebitelé máme tedy při nakupování značné výhody, o kterých možná ani nevíte.**

==Nakupujete a reklamujete?

Soudní řešení sporů nebývá v praxi vždy úplně tím nejefektivnějším řešením, a právě kvůli vzrůstajícím sporům na poli spotřebitelského práva, ministerstvo obchodu a průmyslu ve spolupráci s dalšími subjekty připravilo **mimosoudní řešení spotřebitelských sporů** (tzv. *ADR – Alternative Dispute Resolution*). Jedná se tedy o spory, které vzniknou z neplnění smluvních závazků (na jedné straně podnikatel, na druhé straně spotřebitel). Snad tím nejběžnějším spotřebitelským sporem jsou „tahanice“ o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě.

==Jak probíhá řízení

**Proces mimosoudního řešení spotřebitelských smluv spočívá na poskytování kvalifikovaných informací a doporučení, mediaci a rozhodčím řízením**. Od **mediace** můžete očekávat schůze, při kterých vůdčí osoba povede obě strany ke vzájemné dohodě. Pakliže nepovede ani tento krok ke kýženému výsledku, pak získává pravomoc nezávislý rozhodce, který vydává **pravomocný rozhodčí nález** (který je de facto právně stejně silný jako soudní rozhodnutí).

**Celé řízení je ovládáno zásadou dobrovolnosti**, to znamená, že strany musí být ochotny vyhnout se soudnímu řízení a zahájit mimosoudní a stejně tak musí být ochotny podrobit se rozhodčímu řízení (samotný rozhodčí nález je ale závazný, zde již dobrovolnost nemůžete uplatnit).

==Výhody mimosoudního řízení ADR

Systém byl postaven pro nalezení práva, a to **levně, rychle a efektivně**. Protože je projekt neustále dotován MPO, všechny fáze vč. mediace je pro obě strany zdarma. V případě rozhodčího řízení zaplatí žalující strana 3% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 800,-Kč). Rychlost řízení je několikanásobná, běžné spory by měly být vyřešeny do 60 dnů, složitější pak do 90 dnů.

V případě, že se alespoň jedna ze stran domnívá, že během řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu [email protected], a to do 30ti dnů ode dny, kdy se stěžovatel dozvěděl o důvodu stížnosti (nejpozději však ve lhůtě 1 roku).

Martin Rosulek, 11.8.2010

*Nenašli jste přesně to, co hledáte? Máte specifický dotaz, pak využijte naší služby online formuláře: – Váš dotaz posíláme advokátní kanceláře, kde se mu věnují profesionální advokáti z oboru. Získejte jistotu za zpoplatněnou SMSku.*

„Přejít na online právní poradnu“:/online-poradna