Určení nástupu dovolené

*Zaměstnávám celkem 11 zaměstnanců a převážná část z nich chce čerpat dovolenou v měsíci červenci. S tím však nemohu souhlasit, neboť by to vážně ohrozilo řádný chod firmy. Mám právo jim určit dovolenou sám?*

*Jsem zaměstnán ve firmě a zaměstnavatel mi určil termín mého čerpání dovolené. Termín mi nevyhovuje, protože bych rád s rodinou odjel v červenci na týden k moři. Jak byste mi doporučili posupovat?*

Ihned na začátku je nutno poznamenat, že v souladu s ustanovením § 217 zákoníku práce dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, a to podle rozvrhu. Jestliže u zaměstnavatele působí odborová organizace, je nutný její souhlas pro schválení tohoto rozvrhu. Při stanovování rozvrhu je nutné přihlížet právě k provozním důvodům, které mohou oprávněně zapříčinit rozdělení dovolené na několik částí, přičemž jedna část musí být nejméně 2 týdny vcelku. Zaměstnavatel je povinen písemně oznámit dobu čerpání dovolené nejméně 14 dnů předem.

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu vznikly proto, že došlo ke změně doby čerpání dovolené, či byl z dovolené odvolán. Jedná se o uplatnění zásady chránící oprávněné zájmy zaměstnanců. V případě, že je vám stanovena doba čerpání dovolené a vy si s rodinou zaplatíte zájezd do zahraničí a dříve než odjedete, zaměstnavatel změní dobu dovolené, hradí storno poplatky on. Bohužel právo odjet na dovolenou nemáte, nicméně jakékoli výdaje spojené se stornem jdou k tíži zaměstnavatele.

**Jednoduše laicky řečeno, zaměstnanci si dovolenou „neberou“, ale dobu jejího čerpání určuje zaměstnavatel.**

V praxi se často stává, že zaměstnanci požádají o poskytnutí dovolené na určitý termín, případně dá zaměstnavatel na výběr více termínů.