Otázky a Odpovědi

Na základě podnětů našich čtenářů Vám přinášíme **pravidelný zpravodaj**, který bude **zodpovídat fiktivní právní problematické otázky**. Nechcete-li jej do budoucna zmeškat, pak se zcela zdarma a nezávazně zaregistrujte pro odebírání newsletteru a pravidelně Vám budeme odhalovat několik rozšifrovaných paragrafů (spolu s vzory smluv a podání).

==Vadný výrobek (zmetek) – Kdo je odpovědný?

*Naše firma Megronol s.r.o. zaměstnává přibližně 25 zaměstnanců, všechny na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Při výrobě malých součástek se stává, že některý ze zaměstnanců vyrobí zmetek. Máme povinnost jim i přesto vyplatit plnou mzdu? Anebo je potřeba mít podepsané formuláře odpovědnosti.*

Práva a povinnosti spadají předně do režimu pracovního práva (zákoník práce). Byl-li vyroben vadný výrobek (zmetek), pak je nutno rozlišovat dvě varianty – **výrobu zmetku zaměstnanec** svou vadnou prací **zavinil**, anebo **nezavinil**. Toto kritérium je rozhodující při zákonem poskytované ochraně buďto zaměstnance, či zaměstnavatele.

**Pokud zaměstnanec vyrobí zmetek zaviněně** (tedy on způsobil, že je výrobek vadný), nepřísluší mu za práci na něm mzda. Není tedy nutné mu vyplácet plnou mzdu. V případě, že lze zmetek opravit a provede-li zaměstnanec opravu sám, přísluší mu mzda za práci na tomto výrobku. Nikdo mu však už nezaplatí výdaje spojené s opravou.

**V případech, kdy zaměstnanec zmetek nezavinil**, přísluší mu mzda jako za práci bezvadnou.

Žádné speciální formuláře ani papírování nemusí být prováděno, tato práva a povinnosti vyplývají přímo ze zákona, která jsou vůči zaměstnancem a zaměstnavatelem účinná okamžikem vzniku pracovněprávního vztahu (podepsáním pracovní smlouvy).

==“Určení nástupu dovolené – kdo má jaká práva?“:/clanky/otazky-a-odpovedi/urceni-dovolene
Pokračujte na další článek věnující se problematice přidělení či zažádání o dovolenou. Kdo má navrch – zaměstnavatel anebo zaměstnanec? Na co všechno máte právo?