Ochranné známky a Google AdWords

Možnost použití ochranných známek jako keywords (klíčových slov) v Google AdWords je již nějakou dobu sporná. Ve Francii se tato otázka dostala před, když se slavný návrhář Louis Vuitton Malletier rozhodl zažalovat Google (žalob se nakonec sešlo více). Odtud se případ prostřednictvím předběžné otázky dostal až k Evropskému soudnímu dvoru. Protože ESD je orgánem, který může vykládat evropské právo, stane se pravděpodobně rozsudek precedentem pro další podobné případy.

Google AdWords je systém tzv. kontextových reklam. Zjednodušeně můžeme říct, že reklamy jsou pro uživatele vybírány podle toho, co zrovna vyhledává. Pokud vyhledávaná fráze například zní „notebook“, nabídnou se uživateli reklamy nabízející notebooky a ne třeba auta. Prodejci pak využívají známosti některých značek, aby přilákali na svoje stránky návštěvníky. Pokud se jedná o „autorizované“ prodejce, tak problém nevzniká. Jiná situace nastává, pokud prodejce danou značku vůbec neprodává a místo ní prodává jiné podobné výrobky (nebo přímo napodobeniny originálních výrobků).

Předběžná otázka se týká výkladu článku 5 směrnice 89/104/EHS, článku 9 nařízení 40/94 a článku 14 směrnice 2000/31/ES. Francouzský soud se ptá, zda se ochrana poskytnutá prostřednictvím ochranné známky vztahuje i na takovéto užití a zda je případně možné takovému užití zamezit. Dále by se měl ESD vyjádřit k tomu, zda Google může být považován za poskytovatele služeb informční společnosti. To by poté mohlo mít dopad na to, za jakých podmínek by mohl být za případné porušení odpovědný.

Evropský soudní dvůr zatím nerozhodnul, nicméně se ke věci zatím vyjádřil generální advokát Poiares Maduro. Ve svém stanovisku poměrně jasně odmítá možnost, že by takovéto využití bylo porušením práv k ochranné známce. Ovšem stanovisko generálního advokáta nemusí být s finálním rozsudkem soudu shodné. O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Zdroje:
„Dokumenty ESD k věci C-236/08“:http://curia.europa.eu/
– „Předpisy evropského práva“:http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm