Nový občanský zákoník v oblasti bydlení

Od 1. ledna se změnila pravidla kupování, prodávání i pronajímání nemovitostí kvůli novému občanskému zákoníku. Pokud kupujete byt – ať už pro sebe nebo jako investici na pronájem – zpozorněte a seznamte se s novým zákonem, v mnohém vám vychází vstříc. Ačkoli většina právních výkladů se zaměřuje na prodávající, v tomto článku se dozvíte, jak se věci mají z pohledu kupujících. Dobrou zprávou je především lepší ochrana kupujících v katastru, snazší koupě podílu na nemovitosti a možnost dát výpověď neplatičům.

Občanské právo prošlo zásadní změnou po padesáti letech platnosti dosavadního zákoníku. Až dosud bylo i právo – podobně jako celý realitní trh – především na straně prodávajících a také velmi výrazně chránilo nájemníky, což mělo často destruktivní vliv na majitele investičních bytů. V mnoha ohledech jsou nová pravidla více na straně kupujících, což je změna, která přichází souběžně se vznikem nových služeb zastupování kupujících na realitním trhu.

Pokud se chcete s novinkami seznámit podrobněji, pročtěte si právní seriál advokáta Aleše Nováka Bydlení a právo, v tomto článku vybíráme jen několik zásadních změn, které vám možná udělají radost, pokud se chystáte koupit nemovitost.

Ochrana před podvody v katastru

Až dosud byli kupující ohroženi podvodníky, kteří prodávali nemovitosti, aniž by byli jejich skutečnými vlastníky. Nový občanský zákoník zakládá vyvratitelnou domněnku, že ten, kdo je v katastru zapsán, je skutečně vlastníkem. Ochrana kupujícího v případě, že tomu tak není, je ovšem podmíněna tím, že nabyl nemovitost v dobré víře od osoby zapsané v katastru a že byl zapsán do katastru jako nový vlastník. I přesto ale doporučujeme jako nejjistější metodu prověřit nabývací tituly za posledních 10 let.

Nákup podílu bez strachu ze spoluvlastníků

Pokud se chystáte koupit podíl na nemovitosti, udělá vám možná radost, že rok od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, a tedy 1. ledna 2015, zaniká povinnost prodávajících nabízet svůj podíl ke koupi nejdříve spoluvlastníkům. Nakládání s podílem nadále nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků, ale pokud se s prodávajícím domluvíte, může podíl prodat rovnou vám, aniž byste se báli, že vám ho „vyfoukne“ některý spoluvlastník. Toto je zpráva, která potěší jak prodávající, tak kupující.

Zelená pro investiční byty: vyhnat neplatiče bude snazší

Šest a více měsíců až dosud trvalo vystěhování neplatičů, což znamenalo pro majitele investičních bytů závažná finanční rizika. Vystěhovat neplatiče i nadále můžete, až když dlužná částka dosáhne výše tříměsíčního nájmu, ale potom už není nárok na žádnou další výpovědní lhůtu, dlužný nájemce má povinnost opustit byt bez odkladu. Snazší bude i výpověď z jiných důvodů, protože již nebude nutné přivolení soudu, od nynějška se s případnou stížností musí na soud obrátit nájemce.

Tři zásadní změny jsou jenom ochutnávkou z rozsáhlé nové úpravy občanského zákoníku, který například zavádí taky nové termíny právo stavby nebo bytové spoluvlastnictví, činí ze stavby součást pozemku nebo povoluje nájemníkům, kteří v bytě trvale bydlí, pořídit si zvíře i bez vašeho souhlasu.

Nezbývá než dodat, že neznalost práva neomlouvá a doporučit zásadní krok při koupi bydlení – najměte si právního experta a nechejte ho prověřit jak právní vady nemovitosti, tak smlouvy, které budete podepisovat. Chce to odborné znalosti, které na internetu nezískáte.

S právním poradenstvím v oblasti bydlení Vám může pomoci Home Institute – společnost, která výhradně zastupuje kupující.

Pokud Vás více zajímá, co přináší nový občanský zákoník v oblasti bydlení, přečtěte si článek od advokáta Aleše Nováka.

Jak se vám článek líbil?

Právní postupy

Send this to a friend