Nárok na odstupné

==Jak postupovat abych dostala odstupné

**Právní dotaz**

*Dobrý den mám otázku jak mám dále pokračovat v září mi končí rodičovská dovolená před nástupem sem byla zaměstnána,ale zaměstnavatel mě už nechce na pět příjmout jak postupovat abych dostala odstupné??*

**Odpověď**

Dobrý den,
**nárok na odstupné záleží v první řadě na výpovědním důvodu**. Zákoník práce uvádí, že máte nárok na odstupné v případě, že byl pracovní poměr rozvázán výpovědě danou zaměstnavatelem či dohodou, v obou případech musí jít jeden z níže uvedených důvodů:
1) ruší se zaměstnavatel nebo jeho část,
2) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
3) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Odstupné náleží také v dalších případech (ZP §67), avšak z Vašeho popisu nepředpokládám, že se bude jednat o Váš konkrétní případ.
Ve Vašem případě bych tedy doporučil **převzít výpověď či podepsat dohodu s některým z výše uvedených důvodů** a poté informovat zaměstnavatele, že **dle ZP §67 odst. 1 máte nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku**.

Pokud Vám nebude vyplaceno odstupné v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu (či jiném dohodnutém termínu), zašlete **doporučený dopis na adresu společnosti, kde písemně požádejte o vyplacení odstupného s určeným termínem splatnosti**.

Nezapomeňte si uschovat doručenku, neboť může posloužit jako důkazní prostředek u soudního stání. Pokud ani tento dopis nepomůže, **poslední možností je vymáhat odstupné soudní cestou**.

*Zodpovězeno 12.7.2012 | studentem 5.ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně*

Nárok na odstupné
Jak se Vám líbil článek?