Lukáš Dořičák

Lukáš DořičákV současné době době dokončuji studium magisterského studijního programu v oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a pracuji jako právní praktikant v advokátní kanceláři v Novém Jičíně. Své studiem nabyté teoretické znalosti se snažím rozvíjet a aplikovat v rámci výkonu oborné praxe (v advokátní kanceláři, na soudě).

Díky těmto zkušenostem mohu na internetovém portále muj-pravnik.cz přispět články o tématech, s nimiž běžný člověk přichází během svého života do styku, a zprostředkovat tak laické veřejnosti mnohdy velmi komplikovaný pohled práva na danou problematiku, a to ve srozumitelných, snadno pochopitelných příspěvcích.

Na serveru muj-pravnik.cz chci přispět především články zabývajícími se soukromoprávní problematikou v kontextu „Nového občanského zákoníku“ a dalších otázek s tímto souvisejících.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz, postřeh či připomínku ohledně mnou publikovaných článků nebo návrh na sepsání článku na určité konkrétní téma, neváhejte mě prosím kontaktovat na email: [email protected]


Všechny články od Lukáš Dořičáka najdete zde.