Kateřina Havlíková

Kateřina Havlíková patří mezi aktivní redaktory portálu Muj-Pravnik.cz a přehled právních článků, které napsala, můžete najít zde.

Kateřina Havlíková: Představení

V současné době dokončuji studia na PF UK v Praze, rok svého studia jsem strávila na Erasmu ve Finsku, v Helsinkách. Tři a půl roku jsem pracovala jako asistent v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, pracovala jsem v korporátním týmu a zabývala jsem se tedy především právem obchodních společností, jejich zakládáním a přeměnami. Zároveň už od roku 2009 pracuji jako dobrovolník ve Sdružení pro integraci a migraci, které pomáhá uprchlíkům, ale i migrantům v České republice. V průběhu studia jsem absolvovala půl roční stáž na obvodním soudu pro Prahu 4.

Zajímá a baví mě především právo informačních technologií a právo mezinárodní.