David Baroš

Od počátku mého studia na Právnické fakultě Palackého univerzity v Olomouci aktivně přistupuji k aplikování získaných teoretických znalostí do praxe. Publikováním právní problematiky do srozumitelných odstavců se snažím přispívat k přiblížení světa práva široké veřejnosti. Na web muj-pravnik.cz se budu zaměřovat na zpracování problematiky občanského a korporátního práva, zejména pak na oblast smluvních vztahů.

Ke studiu i práci přistupuji svědomitě, cílevědomě a zodpovědně, vždy se snažím odvést odpovídající výkon. Budu se snažit i zde, v projektu muj-pravnik.cz přispívat takovými články, které pomohou široké veřejnost při orientaci v nelehkém a často nesrozumitelném světě práva, a to při řešení každodenních záležitostech běžného života.

Budu velice rád, pokud získám od Vás, našich čtenářů, zpětnou vazbu na mnou publikované články a to na email [email protected] .

Kontakty na redaktora Davida Baroše

Pro bližší informace můžete navštívit můj profesní profil na LinkedIN –  nebo osobní webové stránky dbaros.jimdo.com.