Informace

 

Základy stylistiky

 1. První odstavec by měl obsahovat cca 3 – 6 dobře čitelných vět.
 2. Používáme různé podnadpisy (Nadpis 2, Nadpis 3, v článku delším než 2 NS je možné použít i Nadpis 4). Zachováváme strukturu Nadpis 2 > Nadpis 3 > Nadpis 3 > Nadpis 2 > atd… Nepřeskakujeme Nadpis 2 > Nadpis 4 je chybně.
 3. Nadpis 1 nepoužíváme!
 4. V podnadpisech je doporučeno používat KW, není to však nezbytné. V podnadpisech nepoužívejte omáčková slova.
 5. Text strukturujeme a nadměrně využíváme odstavce. Text musí být vzdušný a snadno čitelný. Text musí být vhodný pro tzv. rolovací čtení. Nejedná se o slohovou práci a psaní, které nás učí ve škole. Styl v seminárních/bakalářských/diplomových prací je pro naše účely nevhodný. Používání odstavců o jedné větě je v celé řadě případů na webu vhodné a doporučované. Jeden odstavec nesmí být delší jak 7 vět (výjimky jsou však přípustné).
 6. Využíváme odrážky (body či číslování), zpřehledňuje to text.
 7. Tučně lze zvýraznit jednotlivá slova, slovní spojení i celé věty. Dle uvážení. Tučně zvýraznit hlavní a další KW pomáhá, avšak není nezbytně nutné. Používejte dle uvážení. V žádném případě neztučňujte jen pokud máte pocit, že se jedná o KW.
 8. Kurzívu textu používáme zřídka v opodstatnělých případech.
 9. Podtržení textu nepoužíváme.
 10. Smajlíky (ani textové) v textu nepoužíváme.
 11. Vykřičník používáme zřídkakdy a pouze ve velmi opodstatněných případech.
 12. Zarovnání nepoužíváme. Nijak prosím nenastavujte ani zarovnání do bloku.

Hlavní KW

 1. Uvést v názvu článku.
 2. Uvést v prvním a posledním odstavci (výjimky přípustné).
 3. Uvést v článku min. 1x na 1 NS.

Další KW

Uvádět v článku v přesném tvaru dle zadání (výjimky přípustné pouze předem domluvené)

Vkládání odkazů do článku

 1. V textu je vhodné vytvořit min 1x odkaz na nějakou stránku naší webové stránky. Ideálně přirozeně související.
 2. Odkaz, který vede na jinou webovou stránku, nastavte: Otevření v novém okně.
 3. Odkaz, který vede na jinou podstránku naší webové stránky, není potřeba speciálně nastavovat, bude se otevírat ve stejném okně.